Panahon ng pagdating ng kastila

Rated 3.90/5 based on 606 customer reviews

PILIPINAS SA PANAHON NG KASTILA EDUKASYON Dekretong Pang-edukasyon 1863 – layunin nitong mapalaganap ang edukasyon sa ibang bahagi ng bansa sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga paaralan doon.

Ang mga tinuturo ay Kristyanismo, Wastong Pag-uugali, Moralidad, Heograpiya, Wikang Espanyol, Kasaysayan ng Espanya, Matematika. Isabel, Colegio de San jose, Colegio de Manila, UP at UST.

Iniwan nya sa pangangalaga ni Maria Banahaw bilang kanyang legal na katiwala ang nasabing testamento.

Kinulimbat ng mga Mongolian ang kayamanan at ginamit nila ito sa pananakop sa mga lupain hanggang sa kanluran.

Higit sa tatlong dantaon din ang pananakop na ito ng mga Kastila.

Ang barangay ay ang pinakamaliit na yunit ng pamahalaan. Ang mga bayan at lungsod ay binubuo ng mga barangay.

Sa kasalukuyan, may 41,995 barangay sa buong Pilipinas.

Ang pangunahing responsabilidad ng mga cabeza de barangay ay kumulekta ng mga buwis mula sa residente ng kanilang mga barangay.

Pagdating ng mga Amerikano, inihalal na ang mga cabeza de barangay at nawala ang kanilang mga pribilehiyo sa ilalim ng mga Kastila.

Leave a Reply